Historie verzí doplňku Unityfox

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2.4.1-signed.1-signed 23.0 KiB Podporuje Firefox 8.0 - 56.*

- Fail more gracefully if libunity is not available
- Make it possible to turn on verbose output without turning on logging for the entire addon manager (using the pref "extensions.unityfox.logging.enabled")
- Turn on strict mode everywhere