Historie verzí doplňku United States English Spellchecker

15 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 7.0.1 247.6 kB Podporuje Firefox pro Android 17.0 - 46.0, Firefox 17.0 - 46.0, SeaMonkey 2.14 - 2.42, Thunderbird 17.0 - 46.0

The installation was made restartless.

Verze 7.0 247.6 kB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 32.0, Firefox 2.0 - 32.*, SeaMonkey 1.1a - 2.29, Thunderbird 2.0 - 32.0

The installation was made restartless.

Verze 6.0 228.4 kB Podporuje Firefox 2.0 - 22.0, Mobilní 14.0 - 22.0, SeaMonkey 1.1a - 2.19, Thunderbird 2.0 - 22.0

Verze 5.0.1 228.4 kB Podporuje Firefox 2.0 - 15.0a1, SeaMonkey 1.1a - 2.12a1, Thunderbird 2.0 - 15.0a1

Verze 4.0.0 228.4 kB Podporuje Firefox 2.0 - 4.0b8pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1b1, Thunderbird 2.0 - 3.3a1pre

Updated the .aff and .dic files using their latest release (2006-02-07).

Verze 3.0.3 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.7a1pre, SeaMonkey 1.1a - 2.1a1pre, Thunderbird 2.0 - 3.1a1pre

Added compatibility to Firefox 3.7a1pre

Verze 3.0.2 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Updated compatibility to Firefox 3.0pre

Verze 3.0.1 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0b5pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Updated compatibility to Firefox 3 Beta 4

Verze 3.0 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0b4pre, SeaMonkey 1.1a - 2.0a1, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Updated compatibility to Firefox 3 Beta 3

Verze 2.0.0.6 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1 - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Updated extension homepage

Verze 2.0.0.5 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1a - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Added contributor names and extension description

Verze 2.0.0.4 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1a - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Added author name and homepage link within the extension information window

Verze 2.0.0.3 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 3.0a1, SeaMonkey 1.1a - 1.5a, Thunderbird 2.0 - 3.0a1

Fixed minversion softwares compatibility as suggested in dev-l10n newsgroup.

Verze 2.0.0.2 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 2.0.0.*, SeaMonkey 1.1a - 1.1a, Thunderbird 1.5 - 3.0a1

Improved compatibility with Thunderbird 1.5.0.*

Verze 2.0.0.1 247.8 kB Podporuje Firefox 2.0 - 2.0.0.*, SeaMonkey 1.1a - 1.1a, Thunderbird 1.5.0.* - 3.0a1

1st release