Historie verzí doplňku UCut.it - Simplifying URL sharing

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3 193.2 kB Podporuje Firefox 9.0 a novější

Fixed a minor bug.

Verze 1.1 192.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Added popup notification in bottom corner, indicating URL has been copied to clipboard.