Twoo 1.6.0.1-signed

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Twoo vyžaduje před instalací odsouhlasení následujícího koncového licenčního ujednání:

Twoo Firefox Add-on - Licence a podmínky pro používání koncovým uživatelem

Vítejte v aplikaci Twoo Firefox Add-on, která je určena pro použití ve spojení s webem Twoo.com ("Web"), který je vlastněn společností Massive Media NV zaregistrované v Ghentu v Belgii pod registračním číslem 0859.635.972 (dále uvedena jako "Twoo" nebo "my"). Tato licence a podmínky pro používání koncovým uživatelem společně se všemi aktualitami a doplňkovými podmínkami společně ustanovují dohodu mezi tebou a Twoo (souhrnně tuto "Dohodu"). Kromě toho je pro použití této aplikace nutné být uživatelem webu a souhlasit s Pravidly a podmínkami a Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů tohoto webu. Tato dohoda je součástí Pravidel a podmínek tohoto webu, na které je odkazováno. Podívej se prosím na http://www.twoo.com, kde najdeš Pravidla a podmínky pro tento web a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

1.
Souhlas s podmínkami.
Stažením aplikace ("Aplikace") dáváš souhlas s touto Dohodou a zaručuješ, že máš pravomoc a způsobilost plnit body této Dohody a Pravidla a podmínky webu. Pokud s čímkoli v Dohodě nesouhlasíš, aplikaci si nestahuj. Dohoda může být kdykoli společností Twoo změněna a využíváním služby po zveřejnění dané změny vyslovíš souhlas s provedenými změnami.

2.
Licenční podmínky.
S ohledem na pravidla a podmínky Dohody ti společnost Twoo dává nevýlučnou a na třetí osobu nepřenositelnou osobní lecenci pro stažení a používání Aplikace na jakémkoli zařízení, které vlastníš a máš výhradně pod kontrolou a to za účelem využívání služby na webu od společnosti Twoo. Kromě licenčních podmínek popsaných výše zůstávají veškerá práva, názvy a zisko společnosti Twoo a Aplikaci a to včetně veškerého intelektuálního vlastnictví. Zaručuje, že Aplikaci nebudeš používat k žádnému účelu, který není explicitně stanoven touto Dohodou. Aplikace a jakýkoli další software využívaný ve Službě je důvěrnou informací společnosti Twoo a potvrzuješ, že ji nezveřejníš žádné třetí osobě. Aplikace a poskytovaná služba jsou určeny výhradně pro soukromé použití uživateli a není možné je používat ve spojení s žádnou komerční aktivitou uživatelů. Twoo si vyhrazuje právo na pozastavení, změnu nebo ukončení poskytování Aplikace a to v jakýkoli okamžik bez předchozího upozornění.

3.
Podmínky.
Tato Dohoda vchází v platnost s používáním Aplikace. Twoo může tuto Dohodu a tvé právo k používání této Aplikace kdykoli vypovědět a ukončit a to z jakéhokoli důvodu. V takovém případě je nutné okamžitě skončit používání Aplikace a odstranit si ji z počítače, mobilního zařízení a jakýchkoli dalších míst, na kterých byla Aplikace uložena nebo jakýmkoli jiným způsobem uchovávána. Twoo není před ukončením licence k používání Aplikace povinna informovat uživatele, ani není povinna uvést důvod pro ukončení licence. Všechna pravidla této Dohody, která mohou být aplikovatelná, zůstanou dále v platnosti. Twoo si vyhrazuje právo na vyšetřování a pozastavení tvé licence pro používání Aplikace v případě zneužití služeb poskytovaných společností Twoo způsobem, který porušuje zákon, je nelegální nebo při používání Aplikace dochází k porušování Pravidel a podmínek webu.

4.
Vlastnická práva.
Aplikace obsahuje materiál a ochrannou známku podlehájící autorským právům a další informace vlastníka Twoo a jeho poskytovatelů licence. Je zakázáno kopírovat, zveřejňovat, odesílat, distribuovat, využívat, zobrazovat nebo prohrávat jakoukoli informaci vlastněnou společností Twoo, což vyplývá z tété Dohody. Souhlasíš, že nebudeš měnit, upravovat, licencovat, překládat, prodávat, studovat technickou stránku, dešifrovat, rozkládat ani jakýmkoli jiným způsobem zkoumat jakoukoli část Aplikace.

5.
Prohlášení.
Twoo se vzdává zodpovědnosti za zveřejnění jakkoli nesprávného nebo nevhodného obsahu dostupného přes Aplikaci nebo v jakékoli přídavné službě a to jak obsahu zveřejněného uživateli Aplikace, zapříčeného vybavením nebo programováním s tímto spojeným. Twoo nepřebírá zodpovědnost za žádné problémy ani technické chyby na straně telefomunikací, počítače či jiného vybavení nebo softwaru, které se projeví při používání Aplikace. Aplikace a služby poskytuje společnost "AS-IS" a Twoo, které výslovně odmítají jakékoli záruky na vhodnost v případě jakéhokoli účelu nebo v případě porušení pravidel.

KROMĚ ROZSAHU URČENÉHO ZÁKONEM NENÍ SPOLEČNOST TWOO ZODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, OBECNÉ, SPECIFICKÉ, ODŠKODŇOVACÍ, VEDLEJŠÍ A/NEBO NÁHODNÉ VYPLÝVAJÍCÍ Z PŘÍMÉHO NEBO NEPŘÍMÉHO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE NEBO ZPŮSOBENÉ TVÝM CHOVÁNÍ ČI CHOVÁNÍM KOHOKOLI JINÉHO SOUVISEJÍCÍHO S POUŽITÍM APLIKACE NEBO SLUŽBY OD TWOO. A TO BEZ LIMITŮ, VČETNĚ ZDRAVOTNÍ ÚJMY, EMOČNÍ VYPĚTÍ A/NEBO JAKÉKOLI DALŠÍ ŠKODY, KTERÉ MOHOU VYPLYNOUT Z POUŽÍVÁNÍ APLIKACE NEBO TÉTO SLUŽBY.

6.
Další.
Souhlasíš s tím, že kromě případů výslovně uvedených v této Dohodě, že třetí strana by z této Dohody neměla profitovat. Tato Dohoda (společně s Pravidly a podmínkami webu a Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů) obsahuje celé ujednání mezi tenou a Twoo týkající se používání aplikace. Pokud bude jakékoli opatření této Dohody zneplatněno, zbytek Dohody bude stále v platnosti a plné účinnosti. Dohoda se řídí belgickým právem, bez odvoláním na nesoulad s právními předpisy. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Dohody nebo použití aplikace, výkon soudní pravomoci bude v rukou soudu v Ghentu v Belgii.

Zpět na Twoo…