Historie verzí doplňku Twitter Address Bar Search

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1-signed.1-let-fixed.1-signed 18.7 kB Podporuje Firefox 4.0 a novější, Mobilní 4.0 - 10.0a1

- allow searching for @username and #hashtag from the address bar
- add Twitter app tab and search engine