Historie verzí doplňku Twitch.tv Auto Popout

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1 160.2 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Fixed a few bugs

Verze 1.0 160.2 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější