Historie verzí doplňku Twitter Disconnect

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1.2 34.8 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Guarding against undefined variables.

Verze 2.1.1 34.8 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Firefox 14 changed “localStorage” behavior.

Verze 2.1.0 34.8 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Cosmetic changes and bug fixes.

Verze 2.0.0 38.9 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

Added a location-bar indicator, on-off option, and per-site whitelist.

Verze 1.0.1 28.7 kB Podporuje Firefox 1.5 a novější

The initial version.