Historie verzí doplňku Turkmen spell checker dictionary

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.6 230.5 KiB

Includes most common affix groups.

Verze 0.02 37.0 KiB

Additional words, and compatibility with latest FF/TB versions. Handles hyphens correctly, too.

Verze 0.01 37.0 KiB