Historie verzí doplňku Transparent standalone images

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1 7.9 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Updated to work in newer versions of Firefox

Verze initial.rev29 69.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze initial.rev28 69.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Fixed issue that caused the add-on to no longer work starting with Firefox 25.

Verze initial.rev24.1 69.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Repacked with the SDK version 1.14

Verze initial.rev24 60.7 kB Podporuje Firefox 15.0 a novější

Updated to include removal of texture on the white background that was added in Firefox 18.
Upgraded the Add-on SDK to version 1.10.

Verze initial.rev20 55.3 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější