Historie verzí doplňku TranslateWebpageAtGoogle

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1.1-signed 206.3 kB Podporuje Firefox 0.3 a novější