Historie verzí doplňku Tooltip Plus

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2.0 10.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.7a5pre, SeaMonkey 1.5a - 2.1a2

- Use menu appearance as custom appearance
- Fix icon size setting
- Fix icon selection
- Add option to use favicon as default icon

Verze 0.1.2 10.0 KiB Podporuje Firefox 1.5 - 3.6a1pre

* Fixed exception on hidePopup leading to location/back button breakage (thanks to Dave.G)
* Icon size is now configurable
* Display of "alt" text can now be disabled
The email address in the source should work now, if you wish to report bugs or suggestions.