Historie verzí doplňku Toggle JS

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6 38.2 kB Podporuje Firefox 35.0 a novější

Changed Addon Icons to use Green and Red Shield Icons instead of a green thumbs up and red thumbs down

Replaced the widget code with Action Button code for the australis UI.

Verze 0.5 29.1 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Cleaned up code in /lib #3

Verze 0.4 203.7 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Added support for private browsing

Verze 0.3 203.7 kB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Fixed a bug with preferences on shutdown of firefox

Verze 0.2 203.7 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Addon now restores JavaScript to its default state when disabled or removed.
Added Icon now shows in the addons tab in firefox

Verze 0.1 10.1 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější