Historie verzí doplňku Toggle Cipher Suites

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.6 26.8 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Added buttons to open SSL/TLS tests in new tabs.

Tests added: Qualys SSL Labs and How's My SSL tests

Verze 0.5 26.3 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Cleaned up code in lib directory
Replace widget with ActionButton

Verze 0.3 22.9 kB Podporuje Firefox 27.0a1 a novější

Updated the list of cipher suites to those used by firefox 27

Verze 0.1 199.1 kB Podporuje Firefox 22.0 a novější