Historie verzí doplňku Toggle Cipher Suites

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0 32.1 kB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

Ciphers update automatically
Zebra striping was added for readability
Changed addon icon

Verze 0.9 34.2 kB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

updated cipher suites for firefox 45

Verze 0.8 29.2 kB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

Fix about:addons icon issue due to jpm bug

Verze 0.7.1-signed 26.5 kB Podporuje Firefox 38.0a1 a novější

Removed unused ciphers for firefox 38
Changed package.json for jpm compatibility

Verze 0.6.1-signed 26.8 kB Podporuje Firefox 35.0 a novější

Added buttons to open SSL/TLS tests in new tabs.

Tests added: Qualys SSL Labs and How's My SSL tests

Verze 0.5.1-signed 26.3 kB Podporuje Firefox 26.0 a novější

Cleaned up code in lib directory
Replace widget with ActionButton

Verze 0.3.1-signed 22.9 kB Podporuje Firefox 27.0a1 a novější

Updated the list of cipher suites to those used by firefox 27

Verze 0.1.1-signed 199.1 kB Podporuje Firefox 22.0 a novější