Historie verzí doplňku Toggle Cipher Suites

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 31.3 KiB Podporuje Firefox 45.0 - 56.*

Added multiprocess flag to manifest

Verze 1.1 31.2 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 - 49.*

Fixed issue with using document fonts where the text is too big on some rows

Verze 1.0 31.4 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 - 56.*

Ciphers update automatically
Zebra striping was added for readability
Changed addon icon