Historie verzí doplňku To Google Translate

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.2 58.3 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 42.0 a novější

Set the From field to 'auto' to use when encountering multiple languages.

Verze 2.1 19.0 KiB Podporuje Firefox pro Android 48.0 - *, Firefox 42.0 a novější

+ Options page added, allow to change default languages.
+ Rewriting the entire application to use WebExtensions instead of Addon SDK.

Verze 0.3.1-signed.1-signed 179.1 KiB Podporuje Firefox 19.0 a novější

A new item called Google Translate Voice is added to the context menu. This item open a new tab in your browser and play the text selected in english language.