Historie verzí doplňku Facebook Timeline Toggle

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1-signed.1-signed 16.8 kB Podporuje Firefox 20.0 a novější

New Features!
- A timer that shows you how long you've been focused!
- A like button to keep you feeling good!
___
¡Características Nuevo!
- ¡Un temporizador que muestra cuánto tiempo usted ha estado enfocado!
- ¡Un botón como para que se sienta bien!

Verze 0.1.1-signed.1-signed 12.4 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější