Historie verzí doplňku Time Restart

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.1-signed.1-signed 62.4 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Verze 1.1.1-signed.1-signed 75.8 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Verze 1.00.1-signed.1-signed 72.4 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější