Historie verzí doplňku Time Restart

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.1-signed.1-signed 61.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Verze 1.1.1-signed.1-signed 74.0 KiB Podporuje Firefox 3.6 a novější