Historie verzí doplňku Time Restart

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 55.8 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Verze 1.1 69.1 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

Verze 1.00 66.3 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější