Historie verzí doplňku Tilt 3D

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1.1-signed.1-signed 455.3 KiB Podporuje Firefox 6.0 - 56.*

Now working with Firefox 12 and support for the native Developer Tools Tilt integration!

Verze 0.9.1.5.1-signed.1-signed 454.5 KiB Podporuje Firefox 6.0 - 10.0a1