Historie verzí doplňku Tilt 3D

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.1.1-signed.1-signed 466.2 kB Podporuje Firefox 6.0 a novější

Now working with Firefox 12 and support for the native Developer Tools Tilt integration!

Verze 0.9.1.5.1-signed.1-signed 465.4 kB Podporuje Firefox 6.0 a novější

Verze 0.9.0.2.1-signed.1-signed 427.2 kB Podporuje Firefox 6.0 a novější