Historie verzí doplňku Thin Tabs

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4 8.3 kB Podporuje Firefox 29.0a1 a novější

* Added possibility to define the padding (from the top) for the icon and the close button.
* All paddings can be negative.
* Upped compatibility to 34.*

Verze 1.2 8.1 kB Podporuje Firefox 29.0a1 a novější

Added an options dialog.

Verze 1.0 3.1 kB Podporuje Firefox 29.0a1 a novější