Historie verzí doplňku The Y Button

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze initial.rev109.1-signed 306.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Removed external script that adds code per comments from the reviewer.