Historie verzí doplňku Test Your memory!

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 14.3 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Verze 1.1 6.1 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Verze 1.0 7.2 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Verze 0.4 6.1 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější

Verze 0.2 6.1 kB Podporuje Firefox 3.5 a novější