Historie verzí doplňku Test Speed

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.1-signed.1-signed 196.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 56.*

Enabled easy access from add-on bar