Historie verzí doplňku Legacy Test Pilot (Outdated)

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0a1 1.0 MiB Podporuje Firefox 3.5 - 3.7a4pre

A major upgrade to Test Pilot containing numerous bug fixes and new features.

New features include a brand-new UI for viewing current and finished studies, a brand new feed of web snippets showing study results, streamlined first-run experience, simplified menu, notification preferences, the ability to submit study results directly from the notification, and new APIs that allow us to create better studies and surveys in the future.