Historie verzí doplňku TabsRight

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0-beta-4.1-signed.1-signed 19.9 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 56.*

Verze 1.0-beta-3.1-signed.1-signed 19.9 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 5.*

Firefox 5.0 support
Removed redundant popups

Verze 1.0-beta.1-signed.1-signed 19.9 KiB Podporuje Firefox 3.6 - 4.0.*