Historie verzí doplňku TabFlip

9 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2.9.1-signed 24.7 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Changes:
 • Bugfix: Fixed spelling suggestions not showing up in the context-menu.(FINALLY!)
 • Bugfix: Fixed newtab ignoring newtab.url preference.

Verze 1.2.7.1-signed 178.4 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Changes:
 • Bugfix: Fixed the context-menu event not passing the client position. This caused an incompatibility with the simple-mail addon.
 • Bugfix: Fixed auto-flip when tabs are pinned.
 • Added: Compatibility with the Tree Style Tab addon
 • Added: Gestures to open and close tabs.

Verze 1.1.5.1-signed 177.2 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Changes:
 • Bugfix: Allow Macs to use ctrl click

Verze 1.1.4.1-signed 177.2 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Changes:
 • Bugfix: Fixed context-menu getting in the way on Mac
 • Bugfix: Added safeguard for tab switching without pressing buttons

Verze 1.1.3.1-signed 177.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Bugfix: Vertical scrolling

Verze 1.1.2.1-signed 177.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Changes:
 • Bugfix: Fixed case where the context menu would be disabled after page flipping.
 • Bugfix: Fixed page flipping multiple pages due to difference in screenX and clientX.

Verze 1.1.1.1-signed 176.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Changes:
 • Added: Ability to flip tabs by scrolling horizontally

Verze 1.0.1.1-signed 176.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Changes:
 • Bugfix: Fixed bug where tab switching would be inconsistent and flicker because of difference in event.clientX between tabs.

Verze 1.0.0.1-signed 176.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější