Historie verzí doplňku Tab Kit - Tab Highlighter

5 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2.3.1-signed.1-signed 16.5 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

- Fix: Re-run initialization code after failure

Verze 0.2.2.1-signed.1-signed 16.4 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

- Fix: Color Tab background properly (with background-image instead of background-color) when Tab Kit 2 apply group color on tab label

Verze 0.2.1.1-signed.1-signed 16.3 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

Fix: Respect Tab Kit 2 coloring config when highlighting tabs (require TK2 version > 0.10.0)

Verze 0.2.0.1-signed.1-signed 15.9 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

- Feature: Make Tab bar's background solid (useful when using Tab Kit's tree mode)
- Feature: Make Tabs' background solid (Not sure what was this for, but it was in Tab Kit)

Verze 0.1.0.1-signed.1-signed 15.7 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější