Historie verzí doplňku Tab Kit - Mouse Gestures

6 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.2.1 18.1 KiB Podporuje Firefox 45.0 a novější

### Fixed
- Fix switch tab by scrolling on Tab Bar in FF 52

Verze 0.3.1 17.9 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

- **0.3.1**
- Feature: New option for custom delay of "Switch to a tab when pointer is hovered on it"

- **0.3.0**
- Feature: New option for closing tab with LMB click with Ctrl/Cmd pressed
- Fix: Some mouse gestures did not work properly when cursor is in tab container (tab bar)

- **0.2.0**
- Feature: Switch tabs by scroll wheel when holding left mouse button

Verze 0.3.0.1-signed.1-signed 17.5 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

- **0.3.0**
- Feature: New option for closing tab with LMB click with Ctrl/Cmd pressed
- Fix: Some mouse gestures did not work properly when cursor is in tab container (tab bar)

- **0.2.0**
- Feature: Switch tabs by scroll wheel when holding left mouse button

Verze 0.2.0.1-signed.1-signed 17.2 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

- **0.2.0**
- Feature: Switch tabs by scroll wheel when holding left mouse button

Verze 0.1.2.1-signed.1-signed 17.2 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější

- Fix: Re-run initialization code after failure

Verze 0.1.1.1-signed.1-signed 17.0 KiB Podporuje Firefox 8.0 a novější