Historie verzí doplňku Swati spell checker

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20110323.1-typefix 108.3 KiB

Verze 20110323 108.0 KiB

Verze 20091101 90.0 KiB