Historie verzí doplňku Supertab

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.68.1-signed.1-signed 22.9 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 56.*

Bug fix: The user preference to activate last used tab was being ignored.

Verze 0.67.1-signed.1-signed 22.8 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 44.*

UI tweak - slightly widen the popup to remove the scroll bars and the 2-line entries that appear sometimes

Verze 0.66.1-signed.1-signed 22.8 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 25.0a1

Source code tweak - refactored and added a few comments

Verze 0.65.1-signed.1-signed 22.8 KiB Podporuje Firefox 21.0 - 25.0a1

Added doctype to panel html to remove console warning.