Historie verzí doplňku Stealther

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.8 15.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 56.*

Verze 1.0.7 15.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.5.*

Verze 1.0.6 15.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.0.*

Improved stability, added Restore button in case something happens anyway

Verze 1.0.2 14.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 3.0pre

Fixed Firefox 3.0 (beta) compatibility issues.

Verze 0.99 12.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Added "Recently Closed Tabs" to functionality.

Verze 0.98 12.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 2.0.0.*

Updated:
Statusbar icon
Customizable toggle key
Tested with Firefox 2.0 RC3

Verze 0.95 12.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 1.5.0.*

- State discernible when not using icons (turns blue in toolbar when enabled)
- Version number fix

Verze 0.9 12.0 KiB Podporuje Firefox 1.0 - 1.5.0.*

Added:
- Toolbar button
- Keyboard shortcut
- Options dialog

Fixed:
- Rare bug that left Stealther active while closing FF.

Verze 0.11 2.0 KiB Podporuje Firefox 0.9 - 1.5.0.*

Tested & working with Deer Park Alpha 1 (1.6a1)

Verze 0.1 2.0 KiB Podporuje Firefox 0.9 - 1.0