Historie verzí doplňku StartPage.com — Private Search Engine

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.1.2 17.4 KiB Podporuje Firefox 57.0 a novější

Added support for WebExtension in additional languages.

Verze 1.1.1 10.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 57.0 a novější, Firefox 57.0 a novější

Fixed a regression.

Verze 1.1 10.8 KiB Podporuje Firefox pro Android 57.0 a novější, Firefox 57.0 a novější

Fixed a regression.

Verze 1.0 10.5 KiB Podporuje Firefox pro Android 57.0 a novější, Firefox 57.0 a novější