Historie verzí doplňku StartHQ

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.4 182.1 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 25.*, Firefox 19.0 a novější

- removed StartHQ button from browser chrome as per user request

Verze 1.3 183.8 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 24.*, Firefox 19.0 a novější

Mobile support added.

Verze 1.2 183.7 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější