Historie verzí doplňku Source Templates Generator

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.1 184.0 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější