Historie verzí doplňku SoundCloud

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 20130711 1.1 KiB

-updated soundcloud query url
-updated icon

Verze 20090603 1.0 KiB