Historie verzí doplňku SMPlayer View

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0.2 23.5 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

- Bumped Firefox version to 32.x
- Added Pale Moon GUID

Verze 1.0.1 24.9 kB Podporuje Firefox 2.0 a novější

Added workaround for YouTube HTTPS problem, now any YouTube HTTPS URLs are changed to HTTP before being submitted to SMPlayer.