Historie verzí doplňku SME - Search Made Easy

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3 12.2 kB Podporuje Firefox 4.0b1 a novější

*Problems with Find (Ctrl+F) Fixed.
*Problems with Preferences Fixed.
*Non-ASCII URI problems Fixed

Verze 1.1 12.0 kB Podporuje Firefox 1.4 a novější

1.Modify Search Section in Preferences fixed.
2.Added Support to Firefox 23.0

Verze 1.0 12.0 kB Podporuje Firefox 1.4 a novější