Historie verzí doplňku SME - Search Made Easy

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.1-signed.1-signed 16.2 KiB Podporuje Firefox 4.0b1 - 27.*

*Problems with Find (Ctrl+F) Fixed.
*Problems with Preferences Fixed.
*Non-ASCII URI problems Fixed