Historie verzí doplňku Smart Stop/Reload

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.2 5.1 KB Podporuje Firefox 2.0 - 3.6.*

instant transition when clicking Stop