Historie verzí doplňku Site Favicon in Urlbar

9 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 8.1 73.1 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Added throbber selections.

Verze 7.6 48.7 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Adapted for use with Nasa Night Launch.

Verze 7.2 40.0 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 7.1 34.1 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 7.0 31.6 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 6.7 31.3 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 5.5 25.6 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 5.2 17.4 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější

Verze 4.6 13.3 kB Podporuje Firefox 14.0 a novější