Historie verzí doplňku SimSimi for Firefox

4 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze SimSimi_for_Firefox.rev227.1-signed 396.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze initial.rev186.1-signed 400.3 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze initial.rev153.1-signed 191.5 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Verze initial.rev107.1-signed 182.6 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější