Historie verzí doplňku Simple Storage Editor for Addon SDK

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.3.1 188.3 KiB Podporuje Firefox 38.0a1 - 56.*

Upgraded JSON Editor.

Verze 0.2.1-signed 225.9 KiB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 56.*, Firefox 19.0 - 56.*

SSE Version 0.2

- Auto height for JSON editor
- New icons
- Big fixes