Historie verzí doplňku Simple Storage Editor for Addon SDK

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.2.1-signed 231.3 kB Podporuje Firefox pro Android 19.0 - 30.0, Firefox 19.0 a novější

SSE Version 0.2

- Auto height for JSON editor
- New icons
- Big fixes