Historie verzí doplňku Sidebar Auto Show/Hide

8 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.10.1-signed.1-signed 42.9 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

added pt-BR locale

Verze 0.8.1-signed.1-signed 41.3 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

set multiprocessCompatible flag to true

Verze 0.7.1-signed.1-signed 41.2 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Remove window load event listener after it fires.

Verze 0.6.1-signed.1-signed 41.1 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Shrunk the hand icon that can hold the sidebar open to 16px to fit the sidebar title correctly. It was 22px.

Verze 0.5.1-signed.1-signed 41.2 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Added fr translation

Verze 0.4.1-signed.1-signed 39.6 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Fixed a problem with auto open if second monitor was placed above the first in the Windows control panel (possibly other operating systems as well.)

Verze 0.3.1-signed.1-signed 39.7 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Added zh-CN locale

Verze 0.2.1-signed.1-signed 38.3 KiB Podporuje Firefox 17.0 a novější

Added locales.