Historie verzí doplňku Shortcut for Mozilla Add-ons

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1.1-signed.1-signed 189.0 KiB Podporuje Firefox 0.3 a novější

In the new version of the add-on I've changed the thumbnail image. Now rather than the image being an add-on icon it will be a black and orange icon. I've done this to prevent confusion between other add-ons that use an add-on icon as their thumbnail in their add-on.