Historie verzí doplňku Shortcut for Mozilla Add-ons

3 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 2.1.1-signed 184.9 kB Podporuje Firefox 0.3 a novější

In the new version of the add-on I've changed the thumbnail image. Now rather than the image being an add-on icon it will be a black and orange icon. I've done this to prevent confusion between other add-ons that use an add-on icon as their thumbnail in their add-on.

Verze 2.1-signed 184.5 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější

The change in version 2 of the add-on is that now, rather than the widget icon being hosted on another website it is integrated into the add-on's data.

Verze initial.rev2.1-signed 183.9 kB Podporuje Firefox pro Android 10.0a1 - 27.0, Firefox 3.5 a novější, Mobilní 0.1 a novější