Historie verzí doplňku Shine Bright Skin

12 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.3.2 2.8 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 21.*

Major changes to meet new standards.

Verze 1.2.6 2.7 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 15.*

Verze 1.2.5 2.6 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 12.0a1

Fix to prevent the regression bug on Firefox 8 on OSX Lion from adding vertical lines to the toolbar buttons.

Verze 1.2.3 2.9 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 11.0a1

Various fixes.

Verze 1.2.0 2.9 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 8.0a1

Fixed transparency bug with in-window apps such as IE Tabs +.

Verze 1.1.9 2.9 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 8.0a1

"Close button disappearing on tabs" bug fixed.

Verze 1.1.8 2.1 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 8.0a1

Reduced file size.

Verze 1.1.7 3.6 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 8.0a1

Many issues fixed, graphics improved.

Verze 1.1.2 3.2 MiB Podporuje Firefox 4.0 - 8.0a1

Should work fine with all Firefox versions.

Verze 1.1.1 3.1 MiB Podporuje Firefox 4.0 - 7.0a1

First attempt at an multiplatform version.

Verze 1.0.3 1.6 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 4.0.*

Reduced the size of the firefox button and the skarv.net part of the button.

Verze 0.0.5 1.6 MiB Podporuje Firefox 4.0b7 - 4.0.*

Meant for Windows setups using Aero.