Historie verzí doplňku Selfoss Notify

10 verzí

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.8.4 186.4 kB Podporuje Firefox 21.0 a novější

Rebuild with lastest version of SDK, upgraded jquery to version 2.1.1, changed logging.

Verze 0.8.3 379.9 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Support Selfoss 2.5 API.
WARNING: Selfoss version < 2.5 not supported! If you don't intend to update your Selfoss installation, stay on version 0.8.2.

Verze 0.8.2 379.7 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

* Fetch only unread items (also fetch 200 entries, instead default 50).
* Bigger font for entry content
* Open addon settings if Selfoss url is empty

Verze 0.8.1 379.7 kB Podporuje Firefox 19.0 a novější

Added expandable entry content, fixed marking and starring with Selfoss 2.4.

Verze 0.7 377.9 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

* Changed "more items" panel behavior
* Added slideup/slidedown effect while marking read
* Improved "open selfoss" function
* Optimized panel CSS
* Improved widget badge text

Verze 0.5 377.6 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Improved widget DOM node selection, improved panel css, calculate actual panel height, fixed popup bug.

Verze 0.4 377.5 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Added close button to panel, added message "no items" to panel, fixed russian translate.

Verze 0.3 376.3 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Added popup, right-click panel, localization support (en, ru).

Verze 0.2 217.8 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější

Added password manager support (removed credentials from settings).
Added support for HTTP auth.

Verze 0.1 214.6 kB Podporuje Firefox 18.0 a novější