Historie verzí doplňku Secure Password Generator

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 0.5 9.2 kB Podporuje Firefox 6.0 a novější

Fixed bug when disabling char groups didn't work as intended

Verze 0.4 9.2 kB Podporuje Firefox 6.0 a novější

Increase maximum compatible Firefox version.