Historie verzí doplňku Search Terms in Awesomebar

1 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.0 105.5 kB Podporuje Firefox 3.6 a novější