Historie verzí doplňku Save as PDF

2 verze

Se starými verzemi opatrně!

Tyto verze jsou dostupné pro referenční a testovací účely. Měli byste vždy použít poslední verzi doplňku.

Verze 1.5.1-signed.1-signed 60.8 KiB Podporuje Firefox 3.0 a novější

Updated the options dialog. User status indication.

Verze 1.4 66.0 KiB Podporuje Firefox 3.0 - 4.0b8pre

Fixed the sign up link.